មេចុងភៅតូចជាងគេលើពិភពលោក
និងមិត្តភក្តិរបស់គាត់

កម្មវិធីថ្មីនឹងចាប់ផ្តើមនៅថ្ងៃទី ២៦ ខែមេសា ២០២៤

មេចុងភៅតូចជាងគេលើពិភពលោក
និងមិត្តភក្តិរបស់គាត់

កម្មវិធីថ្មីនឹងចាប់ផ្តើមនៅថ្ងៃទី ២៦ ខែមេសា ២០២៤

HyattRegency PhnomPenh

មេចុងភៅតូចជាងគេលើពិភពលោកបានត្រលប់មកវិញជាមួយនឹងកម្មវិធីថ្មី! សណ្ឋាគារ ហៃយ៉ាត់ រីជិនស៊ី ភ្នំពេញ សូមអញ្ជើញអ្នកចូលរួមជាមួយមេចុងភៅដ៏តូចច្រឡឹងរបស់យើង និងមិត្តភក្តិរបស់គាត់មកពីប្រទេសអេស្ប៉ាញ អ៊ីតាលី និងប្រទេសជប៉ុន។ សូមរីករាយជាមួយបទពិសោធន៍ដែលមិនអាចបំភ្លេចបានដែលនឹងចាប់យកការស្រមើលស្រមៃរបស់អ្នក ដោយប្រើបច្ចេកវិទ្យា 3D ដ៏ទំនើប។ អ្នកទទួលទានអាហារពេលល្ងាចនឹងអាចដើរតាមមេចុងភៅតូចបំផុតនៅលើពិភពលោកនៅលើចានអាហារ របស់ពួកគេ។

Le Petit Chef Around the world

កំពូលមេចុងភៅតូចបំផុតនៅលើពិភពលោកនឹងបង្ហាញជំនាញរបស់គាត់ ដោយប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាដ៏ទំនើប 3D Mapping អាហារពេលល្ងាចនឹងធ្វើតាមមេចុងភៅតូចនៅលើចានអាហាររបស់អ្នក។​ ភ្ញៀវអាចជ្រើសរើសបញ្ជីម្ហូបតាមប្រភេទនីមួយៗ Business Class Menu and Economy និងបញ្ជីម្ហូបសម្រាប់កុមារ (អាយុពី 6 ទៅ 12 ឆ្នាំ)។ វីដេអូនៅលើចានអាហាររបស់អ្នកនិងបង្ហាញដូចគ្នាសម្រាប់ភ្ញៀវទាំងអស់ វីដេអូគឺទាក់ទងនឹងបញ្ជីម្ហូប Business Class។
ផ្តល់សិទ្ធិជូនភ្ញៀវកក់មុនទទួលបានមុន និងកន្លែងអង្គុយរួមតុជាមួយគ្នា

អ៊ីមែល: phnompenh.regency@hyatt.com | លេខទូរស័ព្ទ: +855 97 350 1234

More Information

Blog - Impressum / Contact - Datenschutz / Privacy Policy

© 2020 - 2024 - Le Petit Chef